TPMS

TPMS står för Tire Pressure Monitoring System och är ett system för övervakning av lufttrycket i bilens däck. Systemet har som syfte att varna om ett eller flera däck har eller får ett för lågt lufttryck. Däcktrycksövervakningssystemet rapporterar i realtid information om däcktryck till föraren, via en mätare, varningstext eller varningssymbol uppmärksammar föraren om att ett däck har för lågt lufttryck.

Rätt lufttryck minskar bensinförbrukningen men också sparar miljön genom att minska utsläpp av föroreningar och avgaser. Genom rätt tryck blir det en bättre kontaktyta mellan vägbanan och däcket vilket minskar däckslitaget, bromssträckan samt minskar risken för vattenplaning.

Det finns två typer av TPMS system:

  • Indirekt (inga sensorer, eventuell skillnad i lufttryck mäts av bilens ABS-sensorer)
  • Direkt (kräver sensorer i fälgarna. Sensorerna mäter lufttryck i realtid och skickar information till bilens dator)

Information om vilken typ av TPMS system som används i din bil hittar du i bilens instruktionsbok.

Det är vanligt att systemet är självlärande, vilket innebär att systemet själv fångar upp ett nytt hjuls signal efter ungefär 20 minuters färd alternativt att man aktiverar de nya hjulen via bilens färddator. Men det finns även bilar där sensorerna måste aktiveras i bilen och då krävs det speciell utrustning vilket vi kan hjälpa dig med hos oss. Vi har utrustning för avläsning, programmering, kontroll, och reparation av TPMS-sensorer. Även nya eller utbyte av dina gamla TPMS-sensorer.

Vi har nya TPMS för dig som inte har och behöver till din bil och även reservdelar ifall det skulle strula för dig.

Image